Algemene voorwaarden

 1. Volledige Overeenkomst: Deze voorwaarden vertegenwoordigen de volledige afspraak tussen de klant en POL.
 2. Aanvaarding: Door een bevestigingsmail naar de opgegeven e-mailadressen te sturen, worden de voorwaarden en offerte als aanvaard beschouwd.
 3. Geldigheid Offerte: De offerte blijft 30 dagen geldig vanaf de datum van de offerte.
 4. Wijzigingen in Werkzaamheden: Elke verandering, toevoeging of weglating met betrekking tot de werkzaamheden moet worden vastgelegd in een bijlage bij de offerte.
 5. Voorschotten: Bij bevestiging van de offerte wordt een voorschot van 30% van de geschatte prijs (inclusief BTW) gevraagd, mogelijk aangevuld met een tweede voorschot bij omvangrijke projecten.
 6. Eindfactuur: Na voltooiing van de werkzaamheden wordt een eindfactuur opgesteld voor het resterende bedrag, te voldoen binnen 14 dagen na de factuurdatum.
 7. Korte Opdrachten/Interventies: Voor korte opdrachten of interventies worden verplaatsingstijd, gereden kilometers en de gebruikelijke uurtarieven in rekening gebracht volgens het geldende tarief.
 8. Werkruimte en Parkeerplaats: De klant dient gedurende de werkzaamheden een vrije werkruimte en parkeerplaats te voorzien.
 9. Eigendom van Materialen en Diensten: Materialen en diensten blijven eigendom van POL totdat de werkzaamheden voltooid zijn en volledig zijn betaald.
 10. Beschadigingen en Klachten: Beschadigingen zijn niet de verantwoordelijkheid van POL, behalve bij grove nalatigheid. Klachten over de uitgevoerde werkzaamheden moeten binnen 8 dagen na voltooiing schriftelijk worden gemeld, klachten over de factuur binnen 14 dagen na verzending.
 11. Betwisting en Bevoegdheid: Bij betwisting zijn de rechtbanken van het Arrondissement Turnhout bevoegd.

Verlaagde BTW:

Voor werkzaamheden aan privéwoningen ouder dan 10 jaar geldt een verlaagd BTW-tarief. Tenzij schriftelijk betwist binnen een maand na ontvangst van de factuur, wordt verwacht dat de klant dit erkent. Specifieke criteria voor het verlaagde tarief worden vermeld, inclusief de leeftijd van de woning, het gebruik ervan en de facturatie aan een eindverbruiker.